text header

Làm mát mỏ

Các mỏ than hầm lò tại Việt Nam ngày càng khai thác ở các mức sâu hơn, điều kiện nhiệt độ cũng như các điều kiện vi khí hậu khác ngày càng khắc nghiệt, hệ thống thông gió hiện nay gần như đã đạt mức giới hạn và khó có thể đảm bảo hoàn toàn điều kiện nhiệt độ tại tất cả các vị trí trong mỏ hầm lò theo quy định.

Theo quy định tại QCVN 01, Điều 41 “Nhiệt độ không khí trong gương khấu, cũng như trong các gương lò khác có người đang làm việc tối đa là 30oC”. Tại các mỏ than hầm lò hiện nay, để duy trì các điều kiện môi trường làm việc đảm bảo theo yêu cầu (điều kiện vi khí hậu, nhiệt độ…), phương pháp chủ yếu được sử dụng là thông gió. Trên thực tế, việc duy trì và đảm bảo điều kiện nhiệt độ tại các khu vực làm việc trong mỏ khai thác than hầm lò hiện nay gặp nhiều khó khăn và bị hạn chế, đặc biệt là tại các điểm có chiều dài thông gió lớn. Nguyên nhân một phần do hệ thống thông gió của mỏ chưa được điều tiết hợp lý, mặt khác cũng có những nguyên nhân khách quan như vận tốc gió lớn nhất cho phép, luồng gió sạch có nhiệt độ tiệm cận giá trị giới hạn 30oC, khu vực làm việc có nhiều nguồn nhiệt phát sinh…

Theo Chỉ thị số 64/CT-TKV ngày 03/04/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về tăng cường công tác kỹ thuật mỏ hầm lò giai đoạn 2019÷2023, tại mục 7 đã chỉ rõ phải tập trung xây dựng chương trình cụ thể cho “Điều hòa nhiệt độ mỏ” khi các mỏ ngày càng khai thác xuống sâu và xa. Người lao động trong bất kỳ môi trường và hoàn cảnh nào luôn là yếu tố trung tâm, quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó, việc đảm bảo và cải thiện điều kiện nhiệt độ cùng các yếu tố vi khí hậu khác không chỉ có ý nghĩa nâng cao mức độ an toàn, đảm bảo quá trình sản xuất được thông suốt mà còn có khả năng kích thích năng lực hoạt động của con người, qua đó nâng cao năng suất lao động. Mặt khác, việc áp dụng các hệ thống làm mát có khả năng giải quyết triệt để vấn đề nhiệt độ trong mỏ khai thác than hầm lò, mang tính bền vững và lâu dài.

Một số hình ảnh hệ thống làm mát không khí mỏ

 

Lên đầu trang