text header
TRUNG TÂM AN TOÀN MỎ
ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ AN TOÀN CỦA NGƯỜI THỢ

“An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” là khẩu hiệu hết sức quen thuộc ở các đơn vị, khai trường sản xuất. Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là tiêu chuẩn, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Những tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn còn được các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa thành chỉ tiêu thi đua hàng tháng, hàng quý, hàng năm; thông qua các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ngày 02 tháng 10 năm 2002, Tổng Công ty Than Việt Nam (Nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) ra Quyết định số 1270/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm An toàn Mỏ - đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Mỏ. Trung tâm được thành lập với nhiệm vụ: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ để ngăn ngừa, kiểm soát, hạn chế ảnh hưởng của khí mỏ trong khai thác mỏ...; Kiểm định, thử nghiệm và đánh giá các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khi sử dụng trong khai thác mỏ, vùng có khí và bụi nổ: tính năng phòng nổ của các thiết bị, mức độ an toàn của vật liệu nổ công nghiệp, sức  bền của các vật liệu, vì chống...; Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao và thực hiện công nghệ, kỹ thuật liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ: công nghệ quan trắc, đánh giá hàm lượng khí cháy nổ, kiểm toán mạng gió hầm lò; Biên soạn các tài liệu có liên quan đến an toàn mỏ; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn mỏ; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, bảo trì, sửa chữa hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động....

Sau gần 20 năm hoạt động, Trung tâm an toàn mỏ luôn là địa chỉ tin cậy cho các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp, thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực an toàn mỏ; đồng hành cùng sự an toàn của người thợ trong quá trình sản xuất, góp phần không nhỏ vào thành tích sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Tập đoàn.