text header

Phòng kiểm định thiết bị phòng nổ

1. Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kiểm định thiết bị điện phòng nổ được Trung tâm An toàn Mỏ giao gồm:

         – Kiểm định các thiết bị tính năng phòng nổ, thiết bị điện, vật liệu nổ công nghiệp dùng trong mỏ hầm lò; các loại vật liệu, vì chống trong khai thác.

         – Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn mỏ.

         – Kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo.

         – Thực hiện 20 phép thử đối với lĩnh vực cơ, điện – điện tử, đo lường hiệu chuẩn trong hệ thống phòng thí nghiệm Vilas 17025 tại Trung tâm An toàn Mỏ, gồm: 01 phép thử lĩnh vực thử nghiệm, 17 phép thử lĩnh vực điện – điện tử, 02 phép thử lĩnh vực đo lường – hiệu chuẩn.

         – Thực hiện đánh giá phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn hợp quy) cho 21 chủng loại sản phẩm đặc thù sử dụng trong môi trường có khí cháy nổ.

2. Nhân lực

            Đội ngũ cán bộ của Phòng Kiểm định thiết bị điện phòng nổ đều có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kiểm định các thiết bị điện phòng nổ, phương tiện đo lường. Trong đó có 02 thạc sĩ kỹ thuật điện, 06 kỹ sư trong lĩnh vực kỹ thuật điện. 

3. Các thiết bị chính trong phòng thí nghiệm

Các thiết bị chính phục vụ công tác kiểm định và hiệu chuẩn bao gồm: Thiết bị thử vỏ không xuyên nổ, buồng thử TV-B- 01-02-03; Thiết bị thử mạch tia lửa TS 100; Thiết bị tạo điều kiện môi trường PL-4KT; Tủ tạo nhiệt độ PVH-331; Thử độ xâm thực của môi trường đối với vật liệu cách điện HAT-500-1; Hệ thống hiệu chuẩn máy đo WT 180AB3065; Hệ thống thiết bị thử cột chống thuỷ lực 2S-4A; Các loại phương tiện đo lường …

4. Các chứng nhận có liên quan

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận số 259/GCN-BCT ngày 28/02/2022 do Bộ Công Thương cấp theo yêu cầu Nghị định số 107/2016/NĐ-CP của Chính phủ, về việc: Thực hiện đánh giá: Sự phù hợp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn (hợp chuẩn, hợp quy) cho các sản phẩm máy, thiết bị đặc thù công nghiệp.

Giấy chứng nhận số 234/TĐC-ĐL ngày 24/01/2022 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường – Bộ Khoa học Công nghệ cấp, theo yêu cầu Nghị định số 105/2015/NĐ-CP của Chính phủ, về việc: Thực hiện dịch vụ: Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Giấy chứng nhận có mã số đăng ký chứng nhận 01-18/GCNĐĐK-BCT, do Bộ Công Thương cấp ngày 21 tháng 09 năm 2018, về việc: Chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.