text header

Phòng phát triển hệ thống quan trắc an toàn mỏ

1. Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Phát triển Hệ thống quan trắc An toàn mỏ được Trung tâm An toàn Mỏ giao gồm:

– Thực hiện thiết kế, hướng dẫn vận hành, đào tạo chuyển giao công nghệ và lắp đặt các hệ thống giám sát khí mỏ.

– Thực hiện bảo hành, thay thế kiểm tra, sửa chữa hiệu chuẩn các hệ thống giám sát khí mỏ.

– Thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam kiểm tra hệ thống giám sát khí mỏ tại các mỏ than hầm lò.

– Chủ trì xây dựng các nội quy an toàn nội bộ, quy trình, quy phạm về lĩnh vực nghiên cứu phát triển hệ thống quan trắc khí mỏ và sửa chữa hiệu chuẩn các đầu đo.

– Thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực được giao.

2. Nhân lực

            Đội ngũ kỹ thuật của Phòng Phát triển Hệ thống quan trắc An toàn mỏ gồm có: 05 thạc sĩ, 07 kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống quan trắc.

3. Lĩnh vực hoạt động

– Tư vấn, thiết kế, thi công, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực hệ thống quan trắc.

– Bảo trì, sửa chữa các hệ thống quan trắc.

– Kiểm tra hệ thống quan trắc theo nhiệm vụ TKV.

– Giám sát các hệ thống quan trắc của các đơn vị hầm lò qua Internet.

– Đào tạo nhân lực vận hành, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống quan trắc.

– Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, nhiệm vụ Khoa học Công nghệ các cấp.

– Tư vấn, thi công các giải pháp chống sét lan truyền cho các hệ thống đo lường, điều khiển tự động hóa.

4. Các công trình tiêu biểu

                – Tư vấn, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, thiết bị, xây dựng 25 hệ thống quan trắc khí mỏ trong đó: 03 hệ thống KSG-10 (Balan), 18 hệ thống loại KSP-2C (Balan), 02 hệ thống loại THY 2000 và Matsushima (Nhật Bản), 01 hệ thống KJ770 (Trung Quốc), 01 hệ thống Haso loại CST-40A (Balan) cho các mỏ than hầm lò trong Tập đoàn TKV và TCT Đông Bắc.

            – Thực hiện công tác sửa chữa thường kỳ, sửa chữa lớn, trung đại tu các hệ thống quan trắc khí mỏ, hệ thống chống sét lan truyền, đầu đo, thiết bị thuộc hệ thống quan trắc đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, tin cậy.

            – Kiểm tra định kỳ hàng tháng, quý cho các hệ thống quan trắc khí mỏ của các đơn vị trong TKV và TCT Đông Bắc.

            – Đào tạo vận hành, sửa chữa hệ thống quan trắc cho cán bộ, công nhân các đơn vị trong TKV và TCT Đông Bắc.

            – Mảng đề tài:

            + Đề tài cấp Bộ Công Thương: “Nghiên cứu tích hợp các hệ thống kiểm soát thống gió, quan trắc khí mỏ nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn khí mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh” năm 2011-2012.

            + Đề tài cấp TKV: “Nghiên cứu giải pháp chống sét lan truyền cho các hệ thống đo lường, điều khiển tự động tại các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh” cho một số đơn vị năm 2021.

            – Từ năm 2012, Trung tâm đã thực hiện tích hợp qua internet các hệ thống  kiểm soát thông gió, quan trắc khí mỏ KSP-2C (Balan), KJ770 (Trung Quốc) để giám sát qua internet nhằm xây dựng hệ thống giám sát tập trung phục vụ quản lý an toàn khí mỏ của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.