text header
Giá trị cốt lõi

“An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” là khẩu hiệu hết sức quen thuộc ở các đơn vị, khai trường sản xuất. Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là tiêu chuẩn, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Những tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn còn được các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa thành chỉ tiêu thi đua hàng tháng, hàng quý, hàng năm; thông qua các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ngày 02 tháng 10 năm 2002, Tổng Công ty Than Việt Nam (Nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) ra Quyết định số 1270/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm An toàn Mỏ - đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Mỏ. Trung tâm được thành lập với nhiệm vụ: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ để ngăn ngừa, kiểm soát, hạn chế ảnh hưởng của khí mỏ trong khai thác mỏ...; Kiểm định, thử nghiệm và đánh giá các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khi sử dụng trong khai thác mỏ, vùng có khí và bụi nổ: tính năng phòng nổ của các thiết bị, mức độ an toàn của vật liệu nổ công nghiệp, sức  bền của các vật liệu, vì chống...; Đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao và thực hiện công nghệ, kỹ thuật liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong khai thác mỏ: công nghệ quan trắc, đánh giá hàm lượng khí cháy nổ, kiểm toán mạng gió hầm lò; Biên soạn các tài liệu có liên quan đến an toàn mỏ; Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực an toàn mỏ; Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, bảo trì, sửa chữa hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động....

Sau gần 20 năm hoạt động, Trung tâm an toàn mỏ luôn là địa chỉ tin cậy cho các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp, thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực an toàn mỏ; đồng hành cùng sự an toàn của người thợ trong quá trình sản xuất, góp phần không nhỏ vào thành tích sản xuất kinh doanh của các đơn vị và Tập đoàn.

Phương châm hoạt động

CHÍNH XÁC – TRUNG THỰC – KỊP THỜI

  • Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong lĩnh vực An toàn mỏ

  • Thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực được giao

  • Nghiên cứu, thiết kế hoàn thiện hệ thống thông gió mỏ.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trung tâm và Viện giao

  • Tổ chức triển khai nghiên cứu, khảo sát, lấy mẫu than – khí, xác định độ chứa khí mêtan, phân cấp mỏ theo quy phạm.

  • Tham gia thiết kế, chuyển giao công nghệ, lắp đặt các hệ thống quan trắc tập trung khí mêtan, đào tạo an toàn mỏ và các lĩnh vực có liên quan.

Thành tựu đạt được
2005
16/05/2005

Bằng khen của UBND Tỉnh Quảng Ninh theo quyết định số 1400KT/UB ngày 16/05 /2005

2008
29/10/2008

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1555 /TTg ngày 29/10/2008

2009-2010
09/02/2009

Bằng khen Bộ Công thương năm 2008 theo Quyết định số 0658/QĐ – BCT ngày 09/02/2009

21/3/2009

Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam Theo quyết định số 581/QĐ – TKV ngày 21/3/2009

28/7/2010

Huân chương lao động Hạng Ba của Chủ tịch Nước theo quyết định số 1127 QĐ/CTN ngày 28/7/2010

2012-2013
2012

Giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV (2012-2013)

28/5/2013

Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam theo quyết định số 897/QĐ – VINACOMIN ngày 28/5/2013

2016-2017
09/3/2016

Bằng khen của Bộ Công thương theo quyết định số 910/QĐ-BCT ngày 09/3/2016

28/7/2017

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1112/QĐ – TTg ngày 28/7/2017

Sơ đồ bộ máy công ty

Giấy phép hoạt động

Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh

QĐ Sở KHCN QN về việc thay đổi, bổ sung GCN đăng ký hoạt động KHCN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo NĐ 105 Tổng cục đo lường 21/1/2022

Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá sản phẩm theo ND 107 BCT

Giấy chứng nhận Khoa học và Công nghệ