text header

Kiểm định quạt cục bộ và sức cản các loại ống gió

Quạt cục bộ được sử dụng rộng rãi trong các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh, trong đó chủ yếu được sử dụng để thông gió cho các gương đào lò chuẩn bị, các gương khai thác lò chợ ngắn như ngang nghiêng, dọc vỉa phân tầng, buồng cột… Ngoài ra có thể sử dụng để bổ sung gió cho vị trí cần thiết đã được thông gió bằng hạ áp chung. Việc thông gió cho các khu vực trên nhằm hòa loãng các lượng khí cháy nổ, khí độc bụi, phát sinh trong quá trình sản xuất, cung cấp đủ oxy cho người lao động, đồng thời đảm bảo điều kiệu vi khí hậu như nhiệt độ, nồng độ bụi, ngăn ngừa phòng chống các nguy cơ xảy ra mất an toàn và bảo vệ sức khỏe người lao động trực tiếp.

Việc tính toán lựa chọn quạt cục bộ sử dụng trong các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh hiện nay chủ yếu dựa trên các thông số kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, ống gió được lựa chọn theo kinh nghiệm dựa trên công suất quạt. Mặt khác, một số thiết bị quạt gió qua thời gian sử dụng sẽ thay đổi đặc tính kỹ thuật so với thiết kế ban đầu như bánh công tác bị mòn, sử dụng điện áp thấp hơn tiêu chuẩn làm đường đặc tính quạt thay đổi so với thiết kế ban đầu. Công tác kiểm định đường đặc tính quạt cục bộ và xác định sức cản các loại ống gió sử dụng tại các mỏ khai thác than hầm lò trong TKV hiện nay chưa được thực hiện. Điều này có khả năng gây nguy cơ mất an toàn cao khi các thiết bị thông gió cục bộ không đảm bảo yêu cầu theo tính toán.

Các loại quạt gió nói chung và các loại quạt gió được sử dụng trong mỏ than hầm lò nói riêng đều được kiểm định đường đặc tính trước khi đưa vào lắp đặt sử dụng và được thực hiện định kỳ. Tại Việt Nam, từ năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định số 3336/QĐ-VKHCN công bố hai tiêu chuẩn TCVN 9439:2013 ISO 5802:2007 và TCVN 9440:20013 ISO 5802:2001 về thử đặc tính Quạt công nghiệp trước khi sử dụng và tại hiện trường. Việc xác định chính xác được đường đặc tính quạt cục bộ và sức cản của các loại ống gió sử dụng trong mỏ hầm lò sẽ nâng cao hiệu quả trong quá trình thông gió, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong quá trình khai thác, cải thiện điều kiện làm việc cho người công nhân lao động, đồng thời giảm chi phí điện năng trong quá trình khai thác, từ đó giảm giá thành khai thác than hầm lò.

Tổng hợp thiết bị hệ thống kiểm định

Giao điện sử dụng của hệ thống kiểm định quạt gió cục bộ

Đường đặc tính quạt FBDY No 6.3/2×30

Đường đặc tính quạt YBT – 22

 

Lên đầu trang