text header

Chống cháy nổ lan truyền

Cháy nổ khí mêtan được coi là mối nguy hiểm lớn nhất đối với ngành công nghiệp khai thác than. Khi một vụ cháy nổ khí mêtan xảy ra nếu không có các biện pháp ngăn chặn sự lan truyền vụ nổ sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn đó là nổ dây chuyền liên tiếp và nổ bụi mỏ. Việc nghiên cứu đưa ra các biện pháp phòng chống hữu hiệu đám cháy lan truyền trong hệ thống đường lò khi xảy ra sự cố cháy nổ khí được coi như cấp thiết đối với tất cả các mỏ than hầm lò có nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ khí mêtan. Các nước có ngành công nghiệp than phát triển trên thế giới như Nhật, Nga, Ba lan hoặc tại các nước SNG (Liên Xô cũ)… đều đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa vụ cháy lan truyền từ nhiều thập kỉ trước. Hầu hết các nước đều đưa vào quy định an toàn trong khai thác than với các điều khoản bắt buộc phải lắp đặt các hàng rào nước hoặc bụi trơ để ngăn chặn sự lan truyền của vụ cháy nổ bụi than hoặc khí mêtan.

Tại Việt Nam, Điều 54, QCVN 01:2011BCT cũng quy định rất rõ về việc phải lắp đặt các dàn bụi trơ hoặc dàn nước trong các đường lò mỏ để cách ly các cánh khai thác trong trường hợp có cháy nổ khí, bụi trong hầm lò có nguy cơ lan truyền sang các khu vực khác.

Một số hình ảnh hệ thống chống cháy lan truyền trong mỏ than

Lên đầu trang