text header

Đào tạo vận hành hệ thống quan trắc khí mỏ

Căn cứ các Quy định 1361/QĐ – TKV ngày 11 tháng 8 năm 2020 và 245/QĐ-TKV ngày 9 tháng 3 năm 2021, theo đó cứ 2 năm một lần, các đơn vị khai thác than hầm lò phối hợp với Trung tâm An toàn mỏ tổ chức đào tạo, huấn luyện, cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến công tác vận hành, sửa chữa hệ thống giám sát khí tập trung tự động.

Lĩnh vực đào tạo

*. Đào tạo vận hành hệ thống giám sát khí tập trung tự động

*. Đào tạo sửa chữa hệ thống giám sát khí tập trung tự động

*. Biên soạn tài liệu liên quan đến vận hành và sửa chữa hệ thống giám sát khí tập trung tự động

Nội dung đào tạo

*. Đào tạo lý thuyết

– Cơ sở hệ thống giám sát khí tập trung tự động

– Sử dụng hệ thống giám sát khí tập trung tự động

– Quy định vận hành hệ thống giám sát khí tập trung tự động

– Sử dụng hiệu quả các thiết bị hệ thống giám sát khí tập trung tự động

*. Đào tạo thực hành

– Thực hành vận hành Tủ điều khiển trung tâm

– Thực hành vận hành, hiệu chuẩn đầu đo các loại

– Thực hành đi dây tín hiệu, lắp đặt đầu đo trong lò

*. Đánh giá kết quả sau khi được đào tạo của học viên

– Sát hạch, kiểm tra, đánh giá kết quả của học viên

– Cấp chứng chỉ

Một số hình ảnh:

Lên đầu trang