text header

Đào tạo an toàn trình diễn cháy nổ

Đào tạo An toàn, trình diễn cháy nổ khí mê tan và Bụi than trong mô hình thử nghiệm

Căn cứ QĐ 245/QĐ-TKV, 2 năm một lần, các đơn vị khai thác than hầm lò phối hợp với Trung tâm An toàn mỏ tổ chức đào tạo, phổ biến, tuyên truyền, trình diễn cháy nổ khí mê tan và bụi than để nâng cao nhận thức cho công nhân làm việc dưới hầm lò hiểu được sự nguy hiểm của khí mêtan và bụi than. Từ đó nâng cao được ý thức phòng ngừa các sự cố có thể xảy ra liên quan đến khí, bụi nổ, góp phần giảm thiểu được các vụ tai nạn trong hầm lò.

Nội dung chính của chương trình

I. Đào tạo an toàn liên quan đến khí mêtan, và bụi than

  • Đào tạo lý thuyết, những vấn đề cơ bản về khí mê tan;
  • Cách thức đo đạc, kiểm tra, kiểm soát khí trong hệ thống đường lò;
  • Giới thiệu những vụ cháy nổ khí tiêu biểu trên thế giới và Việt Nam và bài học kinh nghiệm;
  • Hậu quả của một vụ cháy nổ khí mêtan và bụi than;
  • Các giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí mêtan và bụi than trong hầm lò.

II. Trình diễn các thử nghiệm

1. Thử nghiệm cháy khí mê tan trong mô hình đường lò bằng

  • Mục đích của thử nghiệm: Để người xem hiểu, nắm được sự di chuyển của khí mêtan trong hệ thống đường lò bằng khi có thông gió; bắt cháy khi gặp nguồn lửa, cũng như sự thay đổi về tốc độ, cường độ của ngọn lửa khi đi qua các vị trí rỗng nóc, thay đổi tiết diện của đường lò.

2. Thử nghiệm nổ khí mêtan trong mô hình đường lò Giếng Đứng

  • Mục đích của thử nghiệm: Giúp người xem hiều được cơ chế nổ khí mêtan trong đường lò đứng với hàm lượng khí tạo ra vụ nổ mạnh nhất (9,5%); cơ chế cháy nổ khác nhau khi nguồn lửa đặt tại chân giếng hoặc miệng giếng.

3. Thử nghiệm nổ khí đối với thiết bị điện không đảm bảo tính năng phòng nổ

  • Mục đích của thử nghiệm: Để người xem hiểu được nguy cơ cháy nổ khí do nguyên nhân các thiết bị điện không có tính năng phòng nổ hoặc do sửa chữa thiết bị điện trong hầm lò không đúng quy định.

4. Thử nổ bụi

  • Mục đích của thử nghiệm: Để người xem hiểu được cơ chế phát sinh, khả năng nổ của bụi than trong hầm lò; nguy cơ nổ bụi đồng thời với một vụ cháy nổ khí mêtan cũng như các phương án phòng ngừa cháy nổ bụi trong hầm lò.

III. Một số hình ảnh

Lên đầu trang