text header

Đào tạo lấy mẫu xác định độ chứa khí mê tan

Đào tạo lấy mẫu xác định độ chứa khí tự nhiên của vỉa than

Căn cứ các Quy định 1362/QĐ-TKV ngày 11 tháng 8 năm 2020 và 245/QĐ-TKV ngày 9 tháng 3 năm 2021, theo đó cứ 2 năm một lần, các đơn vị khai thác than hầm lò phối hợp với Trung tâm An toàn mỏ tổ chức đào tạo, huấn luyện, cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến công tác lấy mẫu xác định độ chứa khí phục vụ công tác xếp loại mỏ cho các công nhân hoặc người lao động được giao nhiệm vụ lấy mẫu.

Nội dung chính của chương trình

Đào tạo lý thuyết

 • Hướng dẫn quy trình lấy mẫu than xác định độ chứa khí mê tan trong vỉa than;
 • Hướng dẫn quy trình đo khí trong lỗ khoan và trong không khí mỏ tại gương khoan;
 • Hướng dẫn quy trình lấy mẫu khí trong lỗ khoan bằng bộ dụng cụ chuyên dùng;
 • Hướng dẫn quy trình lấy mẫu không khí mỏ bằng bộ dụng cụ chuyên dùng;
 • Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển mẫu và hoàn thiện hồ sơ công tác lấy mẫu.
 • Hướng dẫn thao tác các bước lấy mẫu than, mẫu khí trên bộ dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng

Thực hành trong hầm lò

 • Hướng dẫn phương pháp khoan, phương pháp lấy mẫu than tại hiện trường;
 • Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu khí trong lỗ khoan, mẫu khí trong không khí mỏ tại hiện trường;
 • Giám sát, kiểm tra kỹ năng của học viên lấy mẫu than, mẫu khí tại hiện trường;

Phân tích mẫu, đánh giá kết quả lấy mẫu của học viên

 • Phân tích mẫu do học viên tự lấy mẫu để đánh giá chất lượng lấy mẫu của học viên;
 • Sát hạch, kiểm tra, đánh giá kết quả của học viên;
 • Cấp chứng chỉ.

Một số hình ảnh

Lên đầu trang