text header

Đào tạo lấy mẫu xác định mức độ tự cháy của than, lắp đặt đường ống lấy mẫu khí theo dõi sau luồng phá hỏa, kiểm soát nhiệt độ

Căn cứ các Quy định 1361/QĐ-TKV ngày 11 tháng 8 năm 2020 và 245/QĐ-TKV ngày 9 tháng 3 năm 2021, theo đó cứ 2 năm một lần, các đơn vị khai thác than hầm lò phối hợp với Trung tâm An toàn mỏ tổ chức đào tạo, huấn luyện, cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến công tác lấy mẫu, xác định, phân loại mức độ tự cháy của các vỉa than.

Nội dung chính của chương trình

Đào tạo lý thuyết

 • Hướng dẫn quy trình lấy mẫu than xác định mức độ tự cháy của vỉa than;
 • Hướng dẫn quy trình lắp đặt đường ống lấy mẫu khí theo dõi sau luồng phá hỏa lò chợ;
 • Hướng dẫn quy trình kiểm soát nhiệt độ vỉa than, sau luồng phá hỏa;
 • Hướng dẫn quy trình lấy mẫu không khí mỏ bằng bộ dụng cụ chuyên dùng;
 • Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển mẫu và hoàn thiện hồ sơ công tác lấy mẫu.
 • Hướng dẫn thao tác các bước lấy mẫu than, mẫu khí trên bộ dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng

Thực hành trong hầm lò

 • Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu than tại hiện trường;
 • Hướng dẫn phương pháp lấy mẫu khí trong không khí mỏ, trong khu vực phá hỏa tại hiện trường;
 • Giám sát, kiểm tra kỹ năng của học viên lấy mẫu than, mẫu khí tại hiện trường;

Phân tích mẫu, đánh giá kết quả lấy mẫu của học viên

 • Phân tích mẫu do học viên tự lấy mẫu để đánh giá chất lượng lấy mẫu của học viên;
 • Sát hạch, kiểm tra, đánh giá kết quả của học viên;
 • Cấp chứng chỉ.

Một số hình ảnh

Thiết bị đo nhiệt độ TW-KS200

Lắp đặt dây cảm biến nhiệt độ và đường ống lấy mẫu tại hiện trường

 

Dụng cụ lấy mẫu khí

Lên đầu trang