text header

Trung tâm An toàn Mỏ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 19/12/2022, Trung tâm An toàn Mỏ –  Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị Tổng kết  hoạt động SXKD năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị, về phía Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin có ông Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện Trưởng và một số trưởng phòng nghiệp vụ có liên quan.

Năm 2022, Trung tâm An toàn Mỏ triển khai nhiệm vụ SXKD trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhân sự có nhiều thay đổi, một số mảng công việc truyền thống gặp vướng mắc do phải cạnh tranh với thị trường. Với sự đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm của toàn thể CBCNV, sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện KHCN Mỏ, Ban Giám đốc Trung tâm An toàn Mỏ đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường tìm hiểu, bám sát thị trường, phát huy uy tín, áp dụng những giải pháp phù hợp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, duy trì được sự ổn định. Tổng doanh thu năm 2022 của Trung tân ước đạt trên 100% so kế hoạch được giao. Trung tâm đã quan tâm, chú trọng tới công tác nghiên cứu khoa học, phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt các công tác kiểm định thiết bị; Bảo trì, sửa chữa thiết bị hệ thống quan trắc; Thực hiện gia công, phân tích hàng nghìn mẫu than, mẫu khí các loại; Tổ chức các lớp đào tạo an toàn cho quản đốc, phó quản đốc và công nhân các đơn vị…

Về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023. Căn cứ vào tình hình thực tế, Trung tâm sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các loại hình công việc truyền thống (xác định độ chứa – thoát khí; kiểm định thiết bị điện phòng nổ; bảo trì hệ thống quan trắc khí mỏ, nghiên cứu than tự cháy… ); Duy trì lĩnh vực kiểm toán mạng gió và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thông gió mỏ; Duy trì và phát triển phòng thí nghiệm than tự cháy theo hướng nghiên cứu để đưa ra các phương pháp và quy định phù hợp; Nắm rõ sự phát triển ngành sản xuất than phù hợp với các mục tiêu COP-26 để xây dựng mục tiêu công việc năm 2023 và các năm tiếp theo… Tiếp tuc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập cho CBCNVC ….

Phát biểu tại Hội nghị, ông  Đào Hồng Quảng, Viện trưởng – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và các mặt hoạt động mà Trung tâm đã đạt được. Đồng thời, Viện trưởng Viện KHCN Mỏ chỉ đạo Trung tâm tập trung nghiên cứu, mở rộng thị trường, CBCNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động hơn nữa trong công việc, …

Kết luận tại Hội nghị, ông Lê Trung Tuyến, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu ý kiếm chỉ đạo của cấp trên, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng những loại hình công việc, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc khách hàng, bám sát sản xuất, nâng cao năng lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: Imsat.vn