text header

Trung tâm An toàn Mỏ: Hội nghị Sơ kết Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II và 6 tháng đầu năm 2023

Chiều ngày 03/04/2023, Trung tâm An toàn Mỏ – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý I, phương hướng, nhiệm vụ Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, ông Đào Hồng Quảng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, ông Lưu Văn Thực, Phó Viện Trưởng Viện KHCN Mỏ đồng tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tình hình khó khăn chung đã ảnh hưởng đến công tác triển khai các mặt hoạt động của Trung tâm, kết quả doanh thu đạt thấp. Doanh thu Quý I dự kiến đạt 550 triệu đồng (đạt 33,3% kế hoạch Quý I/2023, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2022; …

Về phương phướng, nhiệm vụ kế hoạch Quý II và 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm sẽ tập trung triển khai, tiếp cận thị trường đối với các loại hình đã có đủ năng lực thực hiện như: Siêu âm mối hàn, đánh giá sự phù hợp của thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng nổ, kiểm định hiệu chuẩn phương tiện đo…đẩy nhanh công tác lấy mẫu than, mẫu khí tại các đơn vị sản xuất than hầm lò trong TKV; Phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài, nhiệm vụ được giao; Chủ động, bám sát thị trường, tìm kiếm công việc mới… Sắp xếp nhân lực hợp lý; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV…

Nguồn: imsat