text header

Thư chúc mừng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam gửi tập thể CBCNVC Viện Khoa học Công nghệ Mỏ nhân ngày thành lập (24.10.1972 – 24.10.2022)

      Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Khoa học Công nghệ Mỏ – Vinacomin (24.10.1972 – 24.10.2022), Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Đặng Thanh Hải viết thư động viên và chúc mừng tới toàn thể CBCNV của Viện.

Nguồn: imsat.vn