text header

Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống quan trắc

     Các hệ thống quan trắc khí mỏ tự động sau khi đi vào hoạt động ổn định thực sự đã phát huy rất tốt vai trò trong việc phát hiện, cảnh báo kịp thời, chính xác các nguy cơ về cháy nổ khí, giúp cho các mỏ có kế hoạch ứng cứu kịp thời, giảm thiệt hại về người và của.

     Mặc dù hệ thống quan trắc khí mỏ tập trung tự động có cấu trúc liên hoàn gồm các tổ hợp của nhiều thiết bị điện – điện tử hiện đại, kết nối thành một mạng liên quan chặt chẽ với nhau, tuy nhiên hệ thống vẫn không thể tránh được các lỗi, hư hỏng. 

     Do đó, để đảm bảo các hệ thống quan trắc khí mỏ hoạt động ổn định, tin cậy, công tác kiểm tra, bảo hành, bảo trì cần được thực hiện thường xuyên.

     Dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn và yêu cầu của các mỏ, tới nay Trung tâm An toàn Mỏ đã phối hợp thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, bảo hành, bảo trì cho tất cả các mỏ nhằm sớm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng có thể xảy ra.

     Những thiết bị hỏng hóc đã được đưa về Trung tâm sửa chữa, kịp thời, không để ảnh hưởng đến hoạt động của các hệ thống.

Lên đầu trang