text header

Đào tạo, hướng dẫn lấy mẫu than tự cháy, mẫu khí theo dõi sau luồng phá hỏa lò chợ, kiểm soát nhiệt độ vỉa than tại Công ty than Mạo Khê – TKV năm 2023

Căn cứ quyết định số 1361/QĐ-TKV ngày 11/8/2020 về việc “Quy định lấy mẫu xác định mức độ tự cháy của các vỉa than trong các mỏ hầm lò thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Quyết định số 245/QĐ-TKV ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn, vệ sinh lao động Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

          Từ ngày 23/4/2023 đến hết ngày 25/4/2023, tại văn phòng Trung tâm điều hành sản suất mức +17, Công ty than Mạo Khê –TKV đã phối hợp với Trung tâm An toàn Mỏ tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn lấy mẫu than tự cháy, mẫu khí theo dõi sau luồng phá hỏa lò chợ, kiểm soát nhiệt độ vỉa than. Tham gia buổi đào tạo có các đồng chí là lãnh đạo các phòng KCM, AT, phân xưởng thông gió cấp cứu mỏ và các phân xưởng khai thác hầm lò với tổng số 30 cán bộ công nhân viên.

Quang cảnh khai mạc lớp học

         Tại buổi đào tạo, Trung tâm An toàn Mỏ đã trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến than tự cháy, công tác nhận biết, phòng ngừa, kiểm soát hiện tượng tự cháy trong các vỉa than, các quy trình lấy mẫu than, mẫu khí, hướng dẫn lắp đặt đường ống lấy mẫu khí trong khu vực phá hỏa phía sau lò chợ và lấy mẫu khí trên mô hình thực tế, khảo sát lấy mẫu tại hiện trường các lò chợ, lò chuẩn bị. Ngoài ra, hướng dẫn cho các cán bộ quản lý và công nhân trực tiếp thực hiện hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu… trong công tác lấy mẫu, giao nhận mẫu để đảm bảo chất lượng và đúng theo các quy định hiện hành.

Đào tạo lý thuyết về than tự cháy

Đào tạo lắp đặt đường ống lấy mẫu trên mô hình

Khảo sát, thực hành lấy mẫu tại hiện trường

          Qua buổi đào tạo, hướng dẫn, các cán bộ, công nhân tại Công ty than Mạo Khê – TKV đã nắm bắt được các kiến thức cơ bản trong công tác phòng ngừa, kiểm soát hiện tượng tự cháy trong các vỉa than, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong quá trình khai thác mỏ.

Đ.M.H