text header

ĐÀO TẠO AN TOÀN, TRÌNH DIỄN CHÁY NỔ KHÍ MÊTAN VÀ BỤI THAN TẠI CÔNG TY THAN HẠ LONG – TKV

        Thực hiện Kế hoạch huấn luyện an toàn vê sinh lao động năm 2023, Tối ngày 02/11/2023, Công ty Than Hạ Long phối hợp với Trung tâm An toàn Mỏ – Viện Khoa học Công nghệ Mỏ tổ chức khóa đào tạo, trình diễn cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than cho cán bộ và công nhân làm việc trong hầm lò.

Đồng chí Đậu An Tú – Phó trưởng Phòng An toàn phát biểu khai mạc

       Trong chương trình đào tạo, các học viên được nghiên cứu tài liệu “An toàn phòng chống cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than” và nghe cán bộ kỹ thuật của Trung tâm An toàn mỏ giảng dạy về cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than, hậu quả và cách phòng ngừa, thông tin về một số vụ tai nạn cháy nổ khí mê tan, nổ bụi than đối với ngành than; các nguyên nhân và hậu quả khôn lường mà một vụ cháy nổ khí có thể gây ra; các biện pháp phòng chống. 

Các đồng chí cán bộ, giảng viên Trung tâm An toàn mỏ phổ biến các kiến thức cơ bản về nguyên nhân, cơ chế phát sinh một vụ cháy nổ khí trong hầm lò

        Phần thực hành đã tổ chức trình diễn thử nghiệm cháy nổ khí Mêtan và  nổ bụi than trên các đường lò mô phỏng lò bằng, lò giếng đứng…

Thử nghiệm cháy nổ khí Mêtan mô phỏng trên đường lò bằng

Thử nghiệm cháy nổ khí Mêtan mô phỏng trên giếng đứng

Thử nghiệm đối với thiết bị không đảm bảo tính năng phòng nổ trong môi trường có khí mêtan

Thử nghiệm cháy nổ bụi than

       Khóa học góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, CNV, lao động thường xuyên làm việc trong hầm lò về mức độ nguy hiểm của việc cháy nổ khí và bụi than, cũng như có hành động đúng trong công tác AT-VSLĐ, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật an toàn, các quy trình, quy định để hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động và sự cố có thể xảy ra, đặc biệt là ngăn chặn thảm họa cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than trong hầm lò.

                                                                                                                                               Nguồn: FB Than Hạ Long