text header

Đánh giá năng lực thực tế tại Trung tâm An toàn Mỏ-Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong hoạt động thử nghiệm đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

        Ngày 27/03/2023, tại Trụ sở Trung tâm An toàn Mỏ-Viện Khoa học Công nghệ Mỏ-Vinacomin. Đoàn đánh giá năng lực thực tế của Bộ Công thương đã đến và làm việc tại Trung tâm An toàn Mỏ để đánh giá năng lực thực tế tại Trung tâm An toàn Mỏ-Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong hoạt động thử nghiệm đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương và đánh giá chỉ định tổ chức hoạt động thử nghiệm sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp.

Ông Đào Trọng Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ – Bộ Công thương, Trưởng đoàn đánh giá

            Tại buổi làm việc, Ông Đào Trọng Cường – Trưởng đoàn đánh giá năng lực thực tế đã điều hành, thông qua chương trình và phương pháp làm việc.

            Trung tâm An toàn Mỏ, báo cáo về tình hình năng lực, nhân sự, quy trình phục vụ hoạt động thử nghiệm các sản phẩm hàng hóa đã đăng ký chỉ định của Trung tâm An toàn Mỏ gửi Bộ Công Thương và báo cáo công tác thử nghiệm VLNCN trong thời gian được chỉ định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Hội đồng đánh giá làm việc và trao đổi

          Đoàn đánh giá đã rà soát, kiểm tra năng lực thực tế về hoạt động thử nghiệm của Trung tâm An toàn Mỏ về các nội dung như hồ sơ đăng ký, Sự tuân thủ quy định pháp luật của tổ chức trong lĩnh vực đăng ký chỉ định, quy trình thực hiện thử nghiệm, hồ sơ quản lý hệ thống chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017, nhân lực thử nghiệm. Đánh giá, kiểm tra tại hiện trường các phép thử nghiệm tại Trung tâm và khu thử nghiệm VLNCN tại Khe Ươm – Đông Triều, Quảng Ninh để xem xét đánh giá các hoạt động thử nghiệm thực tế và mức độ thành thạo của các nhân viên thử nghiệm, các máy móc, thiết bị phục vụ công tác thử nghiệm.

Ông Đào Trọng Cường – Trưởng đoàn, phát biểu kết luận buổi làm việc

            Kết quả của buổi làm việc, Đoàn đánh giá đã chỉ rõ một số điều mục để Trung tâm An toàn Mỏ thực hiện việc điều chỉnh lại danh mục sản phẩm, hàng hóa cần thử nghiệm theo hướng đơn giản, gọn nhẹ nhưng vẫn đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu theo các quy định của nhà nước. Đồng thời, Trung tâm An toàn Mỏ cũng được định hướng một số nội dung cần thực hiện nhằm bổ sung cho năng lực hoạt động thử nghiệm, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đã đăng ký chỉ định và hoạt động thử nghiệm sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp.

ĐVC&ĐMH

Tin liên quan