text header

Kiểm định vật liệu nổ công nghiệp

Trong khai thác than hầm lò, tai nạn lao động trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vẫn xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Các vụ tai nạn liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hầm lò từ 2010 đến nay là 24 vụ, gây thương vong 41 người (trong đó: 34 người bị thương; 07 người chết). Một số mỏ than hầm lò có người thương vong trong tai nạn sử dụng vật liệu nổ như: Công ty than Uông Bí, Vàng Danh, Nam Mẫu, Thống Nhất, Khe Chàm, Mạo Khê, Mông Dương… Nguyên nhân khách quan dẫn đến các vụ tai nạn được biết đến là do vật liệu nổ công nghiệp kém chất lượng gây nên hiện tượng mìn câm, mìn sót dẫn đến tai nạn lao động trong quá trình khai thác. Nguyên nhân chủ quan là do người sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thực hiện không đúng quy trình, quy phạm. Ngoài ra sử dụng thuốc nổ không đúng chủng loại, chưa qua kiểm định cũng làm gia tăng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy/nổ khí mê tan.

Xuất phát từ những thực trạng trên, việc kiểm định vật liệu nổ công nghiệp trước khi sử dụng là vấn đề cấp thiết và là một biện pháp an toàn làm giảm thiểu tối đa tai nạn lao động trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 1260/QĐ-TKV ngày 13/6/2016 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Trung tâm An toàn Mỏ được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, thử nghiệm vật liệu nổ công nghiệp trước khi đưa vào sử dụng trong mỏ hầm lò. Với cơ sở vật chất hiện có Trung tâm An toàn Mỏ đang tiến hành kiểm định thuốc nổ an toàn dùng trong môi trường có khí mê tan TNLT 1 và 2 và thuốc nổ an toàn dùng trong các mỏ có độ thoát khí mê tan siêu hạng P5; kíp điện vi sai an toàn dùng trong hầm lò.

Các chỉ tiêu kiểm định VLNCN bao gồm:

+ Thuốc nổ an toàn trong môi trường mê tan

– Phối hợp kiểm tra chất lượng thuốc nổ nhũ tương an toàn hầm lò trong môi trường có khí mê tan theo phương pháp A – TCVN 6570:2005

– Thử nghiệm đối với sản phầm thuốc nổ nhũ tương an toàn dung cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng theo phương pháp B – TCVN 6570:2005

+ Kíp nổ điện an toàn trong môi trường mê tan

            – Xác định cường độ nổ theo QCVN 02:2015

– Khả năng nổ an toàn của kíp nổ trong môi trường hầm lò có khí mê tan theo phương pháp B – TCVN 6911:2005

Các thiết bị chính trong phòng thí nghiệm

Các thiết bị chính phục vụ công tác kiểm định VLNCN gồm: Hệ thống thiết bị thử thuốc nổ SS400; Hệ thống thiết bị thử kíp nổ; Hệ thống máy sắc ký khí; máy nổ mìn, máy đo điện trở kíp…

Một số hình ảnh

Thử nghiệm khả năng nổ an toàn của kíp trong môi trường khí mêtan

Thử nghiệm khả năng nổ an toàn của thuốc trong môi trường khí mêtan

Hệ thống thiết bị thử thuốc nổ SS400

Lên đầu trang
Các dịch vụ khác